Thư viện


Việt Nam chắc phải khác Zimbabwe?

Tổng Thống Robert Mugabe xứ Zimbabwe. Ảnh: internet

Tổng Thống Robert Mugabe xứ Zimbabwe mới tạo được một thành tích kỷ lục thế giới, dù ông không cố ý. Ông là vị nguyên thủ quốc gia duy nhất đã đọc lại cả một bài diễn văn mình đã…

Đọc thêm