Thư viện


Phụ nữ Việt bị bắt vì ‘giết người tình, phi tang xác’ ở Đài Loan

Cô Soi đã bị bắt tại tơi làm việc ở thành phố Cao Hùng trong khi chuẩn bị về Việt Nam hôm 27/11.

Một phụ nữ người Việt bị bắt ở Đài Loan vì bị tình nghi giết bạn trai rồi chặt xác anh này sau một trận cãi vã, cảnh sát địa phương cho biết.

Đọc thêm

Đã đến lúc đảng Cộng Sản Việt Nam chấp nhận phe đối lập

Ảnh biếm họa: sai đâu sửa đó, sai đó sửa đâu, sửa đâu sai đó.

Đảng Cộng Sản Việt Nam nên khiêm nhường chấp nhận ngang bằng với các tổ chức khác, cạnh tranh lành mạnh trước nhân dân cả nước để kiếm các vị trí lãnh đạo khác nhau trên đất nước này nếu…

Đọc thêm