Thư viện


Không thể chấp nhận chính sách xóa nợ thuế cho doanh nghiệp nhà nước

TS Đỗ Thiên Anh Tuấn - Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Theo TS Đỗ Thiên Anh Tuấn – Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, chính sách xóa nợ thuế cho DN Nhà nước làm ăn thua lỗ mà Bộ Tài chính vừa mới đề xuất là rất hồ…

Đọc thêm