Thư viện


Phạm Xuân Ẩn: Xin đừng chôn tôi gần người cộng sản!

(Thiếu tướng tình báo - nhà báo huyền thoại, anh hùng QĐNDVN)

Dự án khá nguy hiểm vì tiếng tăm của Ẩn, tôi viết. Một tướng nổi tiếng và gia đình đi trốn, làm xấu mặt đảng CSVN, nếu thất bại chắc chắn họ sẽ xử tử.

Đọc thêm