Thư viện


Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng bị ngược đãi.

Sáng nay lúc 9h tôi và một số người đang đứng ở vườn hoa gần Nhà hát lớn bị một tôp An Ninh nhà nước Cộng Sản Việt Nam xông vào vật tôi ra, và một thanh niên gầy gò…

Đọc thêm