Thư viện


Luật sư Lê Công Định: Yêu cầu minh bạch thông tin về vụ Formosa

Sự việc Formosa Hà Tĩnh lên tiếng nhận lỗi, xin lỗi và chịu bồi thường cho đến giờ vẫn chưa minh bạch xét về khía cạnh chứng cứ pháp lý bằng văn bản, bao gồm:

Đọc thêm