Thư viện


Chuyển nghề cho ngư dân: Hãy xem Công đoàn nhà nước vô tích sự ra sao!

Từng đó sự thật cho thấy ở Việt Nam, công đoàn quốc doanh bênh vực giới chủ là nhà nước nhiều hơn hẳn so với việc bảo vệ lợi ích của công nhân lao động.

Đọc thêm