Thư viện


Võ Thị Sáu là một người điên?

Nhà thơ Nguyễn Duy kể chuyện. (Hình: Cắt từ clip)

Trang Facebook của Đoàn Dũng mới phổ biến một video clip dài năm phút, cảnh nhà thơ Nguyễn Duy và một số văn nghệ sĩ trò chuyện, trong đó Nguyễn Duy thuật lại những gì ông biết về nhân vật…

Đọc thêm

Sự thật về Võ Thị Sáu: Dấu hiệu động kinh bị lợi dụng.

Thế là việc công bố nữ anh hùng Võ Thị Sáu của những người dân Đất Đỏ, quê hương của nàng :”Mùa hoa Lê ki ma nở” đã đưa nàng thành một thứ khùng khùng gánh nước mướn “bị xúi…

Đọc thêm