Thư viện


Giáo sư Tô Huy Rứa bị chủ tịch Ngân đổ vạ

Sau hai lần liên tiếp được bầu bán và tổ chức tuyên thệ, khi đã chắc suất trong “tứ trụ” kiêm chức chủ tịch quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân bắt đầu phát tác uy quyền của mình.

Đọc thêm