Thư viện


Cập nhật Đồng Tâm: Không hề có vụ cảnh sát cơ động bị ngược đãi.

FB Lã Việt Dũng 16-4-2017. Sáng nay, tôi và Lê Mỹ Hạnh đã đến và vào gặp được bà con Đồng Tâm, Mỹ Đức. Tình hình rất căng thẳng, bà con đề nghị không quay phim, chụp ảnh, ghi âm….

Đọc thêm