Thư viện


Nhân ngày 4/7: nghĩ về một trang báo quốc dân

Giao diện trang Việt Nam Thời Báo

Vào năm 2000, Bộ Chí trị Việt Nam đã lấy ngày 21/06 làm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây là ngày ra đời của báo “Thanh Niên” (1925) với tôn chỉ và mục đích là “nói lên ý…

Đọc thêm

Sự đốn mạt

Hiện nay cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ nhân quyền cho Việt nam đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Biểu tình nổ ra khắp nơi nhất là sự kiện đòi Formosa bồi thường và cút khỏi Việt…

Đọc thêm

Làm sao để phân biệt trang Việt Nam Thời Báo thật với Việt Nam Thời Báo giả?

Một tổ chức nhận được quyền lực và trợ cấp bị nghi là của các cơ quan tuyên giáo và công an Việt Nam đã làm một trang nặc danh và cũng lấy danh xưng là Việt Nam Thời Báo,…

Đọc thêm

Lọc ngược!

Cặp đôi Nguyễn Phú Trọng – Tập Cận Bình, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân. Nguồn: internet

Ngôi nhà Việt Nam gấm vóc yêu quý của chúng ta đã bị “đại tu nhăng nhít” mấy chục năm nay bởi những kiến trúc sư tồi, mục ruỗng mất cái nền, và hiện đang trụ trên 4 cây cột…

Đọc thêm

Khi nào chủ nghĩa xã hội tiêu hết tiền?

Tôi vẫn thích câu nói của bà Margaret Thatcher: “Vấn đề của chủ nghĩa xã hội là đến khi nào họ tiêu hết tiền mà thôi!”.

Đọc thêm