Thư viện


Nhóm phóng sự HAEDC – SG đến thăm hỏi gia đình anh Phạm Thiện Minh Phong

Nhóm phóng sự HAEDC – SG đã đến thăm gia đình và anh Phạm thiện Minh Phong vào lúc 20 g45 ngày 15 / 04/2016 , tình trạng bệnh tình của anh Phong lúc tỉnh lúc mê , hiện BS còn tiếp tục theo dõi trong nhiều giờ sắp tới … vết thương bị chấn thương vùng đầu và bả vai do tên thượng sĩ ” côn an ” Lương Việt Hà đánh và quật ngã anh Phong tại khu vực chợ Bình Tiên , quận 6 – HCM .

Đọc thêm