Thư viện


Vụng chèo khéo chống hay là coi thường người dân?

Giấy cam kết. Hình minh họa

Vừa rồi thành phố Hồ Chí Minh có phát đến từng nhà hộ dân bản cam kết được in sẵn yêu cầu chủ hộ ký với nội dung :”không sản xuất,mua bán,vận chuyển,tàng trữ ,sử dụng trái phép các loại…

Đọc thêm

Khi Hiến pháp bị vi phạm có hệ thống

Dưới đây tôi sẽ chứng minh hiến pháp Việt Nam đã bị vi phạm một cách có có hệ thống. Đây là một thảm họa quốc gia đã kéo dài. Cả năm bản Hiến pháp các năm 1946, 1959, 1980,…

Đọc thêm