Thư viện


Vì sao Ngân hàng Thế giới không hứa hẹn gì cho Việt Nam?

Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) - bà Kristalina Georgieva. Ảnh: AFP

Làm sao để Việt Nam vay được tiền của Ngân hàng Thế giới nhằm cứu vãn ngân sách trung ương?

Đọc thêm