Thư viện


Nam Định: Cán bộ vào tận miền Nam vận động dân bán đất cho doanh nghiệp Trung Quốc?

Mập mờ dự án "bán" 30ha đất nông nghiệp cho doanh nghiệp Trung Quốc.

Thấy nhiều dấu hiệu mập mờ trong sự việc bán đất cho doanh nghiệp Trung Quốc lập dự án, hàng chục hộ dân không đồng tình. Người dân kể rằng, phía UBND huyện còn cho người về từng nhà dân,…

Đọc thêm