Thư viện


Giải mã sự tụt hậu của Việt Nam

V. I. Lê Nin, lãnh tụ cộng sản Nga đầu thế kỷ 20, từng nói ‘nếu cho tôi một thể chế tôi sẽ xoay chuyển nước Nga’, theo tác giả.

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 kết thúc với phát biểu cảm xúc của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ‘dân chủ đến thế là cùng’.

Đọc thêm

TPP Hướng đi đúng của nền Dân Chủ Việt Nam

Việt Nam hội nhập TPP

Nếu đi đúng thì TPP sẽ là vị cứu tinh cho nền kinh tế Việt Nam trên con đường hội nhập, đây là cơ hội cuối cùng cho Việt Nam có điều kiện thoát Trung, cũng là thời cơ thuận…

Đọc thêm