Thư viện


Tượng bác bịt miệng bác Tổng?

Ngày 22/04/2016, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến Hà Tĩnh để kiểm tra tiến độ dự án Formosa. Mà không hề nhắc gì đến thảm hoạ các chết đang diễn ra tại miền Trung.

Đọc thêm