Thư viện


Thế giới sẽ ra sao, nếu Tưởng Giới Thạch thắng Mao Trạch Đông?

So sánh Tưởng Giới Thạch – tổng thống của Trung Hoa Dân Quốc và Mao Trạch Đông – người thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc, trên phương diện nhân phẩm, có rất nhiều chỗ khác biệt. Trong đó, những…

Đọc thêm

Không liên minh với Mỹ là mất nước

Nước Nga của “đại đế” Putin đã chính thức ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, như một mũi dao đâm sau lưng “bạn vàng Việt Nam” một thuở.

Đọc thêm