Thư viện


Tuần tin Dân Chủ số 67 – ban truyền thông HAEDC ( thực hiện )

    09 năm tù giam và 5 năm quản chế với Nhà bất đồng chinh kiến Trần Thị Thúy Nga:   Ngày 25/07/2017, nhà cầm quyền tỉnh Hà Nam-Hà Nội mở phiên xử chị Trần Thị Thúy Nga với…

Đọc thêm

Tuần tin dân chủ số 66

Chào mừng quý vị và các bạn đên với chương trình truyền hình Tuần tin dân chủ số 66 do Hội anh em dân chủ thực hiện. Vân Nhi mến chào quý khán thính giả. Sau đây xin mời quý…

Đọc thêm

Tuần tin dân chủ số 65

Panel Tuần Tin Dân Chủ

Chương trình truyền hình Tuần tin dân chủ số 65 do Hội anh em dân chủ thực hiện. Vân Nhi mến chào quý khán thính giả. Sau đây xin mời quý vị theo dõi nội dung chương trình tuần này.

Đọc thêm

Tuần tin dân chủ số 63

Chương trình truyền hình Tuần tin dân chủ số 63 do Hội anh em dân chủ thực hiện. Vân Nhi mến chào quý khán thính giả. Sau đây xin mời quý vị theo dõi nội dung chương trình tuần này.

Đọc thêm

Tuần tin dân chủ số 62

Chương trình truyền hình Tuần tin dân chủ số 62 do Hội anh em dân chủ thực hiện. Vân Nhi mến chào quý khán thính giả. Sau đây xin mời quý vị theo dõi nội dung chương trình tuần này.

Đọc thêm

Tuần tin dân chủ số 61

Chương trình truyền hình Tuần tin dân chủ số 61 do Hội anh em dân chủ thực hiện. Vân Nhi mến chào quý khán thính giả. Sau đây xin mời quý vị theo dõi nội dung chương trình tuần này.

Đọc thêm

Tuần tin dân chủ số 60

Chương trình truyền hình Tuần tin dân chủ số 60 do Hội anh em dân chủ thực hiện. Vân Nhi mến chào quý khán thính giả. Sau đây xin mời quý vị theo dõi nội dung chương trình tuần này.

Đọc thêm

Tuần Tin Dân Chủ số 59

Chương trình truyền hình Tuần tin dân chủ số 59 do Hội anh em dân chủ thực hiện. Vân Nhi mến chào quý khán thính giả. Sau đây xin mời quý vị theo dõi nội dung chương trình tuần này.

Đọc thêm

Tuần tin dân chủ số 57

Panel Tuần Tin Dân Chủ

Chương trình truyền hình Tuần tin dân chủ số 57 do Hội anh em dân chủ thực hiện. Vân Nhi mến chào quý khán thính giả. Sau đây xin mời quý vị theo dõi nội dung chương trình tuần này.

Đọc thêm

Tuần tin Dân chủ số 56

Panel Tuần Tin Dân Chủ

Chương trình truyền hình Tuần tin dân chủ số 56 do Hội anh em dân chủ thực hiện. Vân Nhi mến chào quý khán thính giả. Sau đây xin mời quý vị theo dõi nội dung chương trình tuần này.

Đọc thêm