Thư viện


Về một kiểu hành xử hèn hạ và nguy hiểm

Trong khi hàng loạt hành vi đấu tố, sỉ nhục, đe dọa bằng bạo lực và khủng bố tinh thần đối với những ứng viên độc lập Quốc hội khóa 14 diễn ra ở khắp nơi, khiến nhiều ứng viên…

Đọc thêm

Người ứng cử ĐBQH bị loại vì “chó ỉa sang nhà hàng xóm”

Thầy giáo Đỗ Việt Khoa

Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, người nổi tiếng chống tiêu cực trong thi cử tại Hà Tây bị loại sau Hội nghị lấy ý kiến cử tri ở khu phố, ông Lực Trưởng xóm cho rằng thầy Khoa đã để…

Đọc thêm