Thư viện


Người dì và đứa cháu mất hết niềm tin vào đảng.

Ngày mai dì tôi sẽ đi nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Hôm mùng 2 Têt, dì có nói với tôi về việc này và ngỏ ý muốn tôi có mặt trong buổi lễ đó nhưng tôi đã từ…

Đọc thêm