Thư viện


Cái chết đáng ngờ của quân nhân: Viện kiểm sát quân sự không cho gia đình lấy thi hài.

Trên đời đúng là không ai học được chữ ngờ. Ngày 23/02/2016 gia đình tiễn em đi, gửi em cho Đảng cho nhà nước, chỉ mong em hoàn thành tốt nhiệm vụ làm rạng ngời mang lại vinh quang cho…

Đọc thêm