Thư viện


Hãy tự hào là con em miền Trung

Người dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuần hành phản đối hành vi xả thải

Miền Trung, miền đất khốn khó nhất, cằn cỗi nhất trong ba miền trên đất nước đang chứng tỏ sự uy vũ vô song của những con người mạnh mẽ và can đảm sống trên mảnh đất kiên cường ấy.

Đọc thêm

Tự hào hay đau buồn cho hoàn cảnh đất nước hôm nay?

TBT Nguyễn Phú Trọng, một người quyền uy tối thượng trong đảng cộng sản và đất nước Việt Nam có nói: Con đường tiến lên XHCN đến cuối thế kỷ này chưa chắn đã thành công. Rồi ông cũng tuyên…

Đọc thêm