Thư viện


Nghị viện Châu Âu ra Nghị quyết về vi phạm nhân quyền tại Việt Nam

Nghị viện châu Âu

Ngày thứ Năm (09/6/2016), Quốc hội Châu Âu đã thông qua ba nghị quyết không tán thành với việc đàn áp phe đối lập và người hoạt động nhân quyền ở Campuchia, kêu gọi Tajikistan cho phép các nhóm đối…

Đọc thêm