Thư viện


Tư bản trong thế kỷ XXI của Thomas Piketty

Nhà kinh tế Pháp Thomas Piketty

Le capital au XXIème siècle (Tư bản trong thế kỷ XXI) là cuốn sách gây tiếng vang lớn trong các học giả, nhà kinh tế, các nhà chính trị Âu, Mỹ suốt hai năm nay.

Đọc thêm