Thư viện


Tập Cận Bình với ván bài lý tưởng.

Hôm qua mình bán Hoàng Sa. Hôm nay mình bán Sài Gòn. Một ngày nào đó bán luôn Việt Nam. Rồi mình mọc cánh bay đi thật xa.

Đọc thêm