Thư viện


Trương Minh Tuấn đòi phong nghệ sỹ quốc gia cho bố đẻ của mình

Hiện tượng lặng lẽ Thú thực, tôi rất bất ngờ khi thấy hầu hết các báo, kể từ báo Nhân Dân chúa trùm cho đến đám tép riu lắt nhắt (thôi, chả kể tên ra đây kẻo chạm tự ái)…

Đọc thêm