Thư viện


Lấy đất trường học xây TTTM mới: Lý lẽ thương học sinh

Các tiểu thương và người dân Ninh Hiệp tập trung đông tại bãi gửi xe để phản đối việc xây TTTM. Ảnh: Hoàn Nguyễn

Chánh văn phòng UBND huyện Gia Lâm cho rằng việc di dời bãi gửi xe đến 1 khu vực khác là để tạo điều kiện cho các tiểu thương kinh doanh.

Đọc thêm