Thư viện


“Dân trí thấp” hay “quan trí thấp” ?

Dân trí thấp hay quan trí thấp - Liệu ông có xứng đáng là đại biểu Quốc Hội không?

Đại biểu Quốc hội – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ đã phát biểu: “Dân trí thấp, không thể tùy tiện trưng cầu ý dân”. Liệu ông có xứng đáng là Đại biểu Quốc hội hay không?

Đọc thêm