Thư viện


Việt Nam sắp nhận công dân trục xuất khỏi Mỹ?

Ông Trump từng tuyên bố mạnh tay đối với các di dân bất hợp pháp cũng như những người nhập cư vi phạm pháp luật.

Việt Nam và Hoa Kỳ mới đây đã tổ chức buổi họp đầu tiên của nhóm làm việc song phương về vấn đề nhận trở lại công dân Việt Nam từ Mỹ. Đây là lần đầu tiên nhóm này gặp…

Đọc thêm