Thư viện


Đau đớn xót hèn và trào lưu thực dân ngược (II)

Triết gia Paul Nguyễn Hoàng Đức

“Việc này cũng đã từng xảy ra nơi bức tường Béc-lin, khi có cả những phụ nữ chân yếu tay mềm bất chấp độ cao và súng đạn canh phòng, leo sang bên Tây Đức mong chút bỏ thân phận…

Đọc thêm

Việt nam: quốc gia của bầy chuột nhắt?

Paul Nguyễn Hoàng Đức

Biết và chơi thân với Paul Nguyễn Hoàng Đức đã lâu. Ông là một triết gia hồn nhiên và duy lý. Ông thấy điều đúng thì tin, thấy điều hay thì làm và đặc biệt rất thẳng thắn với chính…

Đọc thêm