Thư viện


Cập nhật về vụ việc Bộ Đội đồn Biên Phòng 260 đánh người dã man.

Theo thông tin hành lang thì con trai ông Giỏi đi xe điện không đội mũ bảo hiểm nên bị mời về trạm Biên Phòng Điện Dương thuộc đồn Biên Phòng 260 để làm việc.

Đọc thêm