Thư viện


Con Ruồi bị ướp xác nằm trong chai Number 1 nguyên vẹn sau 3 tháng .

Học giả Hoàng Dũng đã làm thực nghiệm bỏ con ruồi vào chai Number 1. Sau 3 tháng, con ruồi không chết trong chai Dr.Ruồi, chứng tỏ Dr. Thanh và Tân Hiệp Phát có sử dụng chất bảo quản tương…

Đọc thêm

Qủa báo tù ngục dành cho cha con tiến sĩ Dr. Ruồi Trần Qúy Thanh.

Cha con Dr.Ruồi sắp bị bắt? Theo tôi, cha con ông Thanh là đồng phạm. Bởi vì bà Bích(con ông Thanh) không dại gì “chơi ngông” đến mức vay 5.190 tỷ rồi để nguyên trong tài khoản, 8 tháng sau…

Đọc thêm