Thư viện


Tuyên ngôn của Đặng Hoàng Giang.

TUYÊN NGÔN CỦA ĐẶNG HOÀNG GIANG ( người có đoạn văn viết sai ngữ pháp, ý tưởng tào lao, điển hình cho câu văn làm xấu và hỏng tiếng Việt lại được Bộ Giáo Dục lấy làm đề thi tốt…

Đọc thêm

Nguyễn Thị Kim Ngân: “…Đã làm gì cho đất nước…”

Tôi coi đây là cuộc nói chuyện giữa cá nhân với nhau. Xét về mặt công dân thì tôi và cô như nhau. Về địa vị thì cô là chủ tịch quốc hội còn tôi là một cựu chiến binh,…

Đọc thêm

Triều đại bố cõng

Nhà văn Trần Mạnh Hảo

Những ông lớn không chân/Đi bằng lưng bố cõng/ Tót ghế cao đại thần/ Cha truyền con đón lõng

Đọc thêm

TAO CẤM ĐỐI LẬP – HAY LỜI TUYÊN BỐ CỦA NHÀ ĐỘC TÀI ADOLF HITLER

Adolf Hitler

“Nếu bạn triệt hạ đối lập, bạn đã triệt hạ toàn bộ cuộc sống” ( Heraclite)

Đọc thêm