Thư viện


Tổng thống Đức quan tâm đến trường hợp LS Nguyễn Văn Đài được trao Giải Nhân Quyền

Giải Nhân Quyền của Liên đoàn Thẩm phán CHLB Đức.

Theo một thông báo chính thức, luật sư Nguyễn Văn Đài đã được chọn trao Giải Nhân Quyền năm 2017 của Liên đoàn Thẩm phán CHLB Đức (Deutscher Richterbund).

Đọc thêm