Thư viện


‘Tôi và Sứ quán’ thất vọng với thư ngoại giao

‘Tôi và Sứ quán’ thất vọng với thư ngoại giao

‘Tôi và Sứ quán’, một trang mạng xã hội dân sự, vừa công bố thư trả lời của Bộ Ngoại giao Việt Nam đối với bản Kiến nghị về hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam ở…

Đọc thêm