Thư viện


Cách chức Tổng giám đốc mua toa xe Trung Quốc cũ

Chiều 3-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ đạo cách chức Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội vì đã mua toa xe qua sử dụng của Trung Quốc - Ảnh: Văn Duẩn

Ngày 3-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải – Đinh La Thăng chỉ đạo cách chức Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội vì đã mua toa xe đã…

Đọc thêm