Thư viện


Giới thượng lưu Bắc Triều Tiên kiếm tiền bằng cách nào

Còn đa phần người dân thì hoặc phải đi xe đạp, hoặc không có xe đạp mà đi - Ảnh: Reuters

1% dân số – giới thượng lưu Bắc Triều Tiên có rất nhiều cơ hội, dư địa làm giầu, và còn 99% dân (giai cấp Công- Nông) Bắc Triều Tiên nhai rễ cây mà sống!

Đọc thêm