Thư viện


Vì sao Đảng khép nhà yêu nước Vũ Quang Thuận vào tội tâm thần?

Nhà yêu nước Vũ Quang Thuận

Sinh năm 1966 quê tại Thái Bình đã từng theo học đại học ngoại thương HN nhưng chưa tốt nghiệp. Từ năm 1995 đến 1998 là phó giám đốc công ty TNHH Quang Trung.

Đọc thêm