Thư viện


Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị tấn công

Ông Lê Văn Sóc, Phó hội trưởng Trung ương Phật giáo Hòa Hảo thuần túy.

Hai tín đồ phật giáo Hòa Hảo thuần túy bị thương trong một vụ tấn công bởi những người mặc thường phục xảy ra vào đầu giờ chiều ngày hôm qua 22 tháng 4 tại xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh…

Đọc thêm