Thư viện


Đau đớn xót hèn và trào lưu thực dân ngược (II)

Triết gia Paul Nguyễn Hoàng Đức

“Việc này cũng đã từng xảy ra nơi bức tường Béc-lin, khi có cả những phụ nữ chân yếu tay mềm bất chấp độ cao và súng đạn canh phòng, leo sang bên Tây Đức mong chút bỏ thân phận…

Đọc thêm