Thư viện


Thư ngỏ Đài Loan về giải quyết thảm họa Formosa

Kính gửi: – Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ Đài Loan Các tổ chức, hiệp hội bảo vệ môi trường quốc tế Những người yêu chuộng công lý và bảo vệ môi trường

Đọc thêm

Thư ngỏ gửi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Người viết thư ngỏ- công dân Lư Văn Bảy

Hôm nay, tôi mạnh dạng viết lá thư này gởi đến ông với tư cách là một công dân biết đau với nỗi đau của đất nước, biết đau với nỗi đau của đồng bào mình.

Đọc thêm

Thư ngỏ của các Tổ chức Xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam gởi Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang

Thư ngỏ của các Tổ chức Xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam gởi Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang

Việc dùng công an để “đối thoại” bằng nắm đấm, dùi cui, nhà tạm giữ, đòn tra khảo với những người khác chính kiến và tiên thiên coi họ như kẻ thù chỉ làm suy giảm nguyên khí quốc gia, gây chán nản cho những công dân thiện chí, và dĩ nhiên chẳng thể nào làm Đất nước phát triển.

Đọc thêm