Thư viện


Thư Thỉnh Cầu Khẩn Cấp Kính gửi chú Hoàng Khắc Việt – Đại sứ tại Ả Rập Xê Út

Dưới đây là lá thư thỉnh cầu khẩn cấp được viết ra ngày 06.06.2017 có nghĩa là đã hơn 2 tuần trôi qua nhưng theo thông tin cập nhật mới nhất thì số người Việt đi lao động xuất khẩu…

Đọc thêm