Thư viện


Trung Quốc: 50 đảng viên đồng loạt công khai thoái xuất khỏi đảng

Làn sóng thoái đảng tại Trung Quốc đang diễn ra ngày một rộng khắp. (Ảnh: Wikimedia)

Làn sóng thoái đảng hiện đang là một vấn đề đáng lo ngại đối với chính quyền Trung Quốc. Mới đây, 50 công nhân thuộc một công ty tại tỉnh Thiểm Tây đã công khai biểu đạt thoái xuất khỏi…

Đọc thêm