Thư viện


Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất về thảm họa Formosa- Hà Tĩnh

HT. Thích Viên Định (đứng giữa, hàng đầu

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH .Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long,Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn, Phật lịch 2560 Số: 04/HĐĐH/VT/VT

Đọc thêm

Lời kêu gọi của tăng đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất số 04/HĐĐH/TB/VT

HT. Thích Viên Định (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) trong lễ Hiệp kỵ tại Huế - 2015

Chỉ vì vô minh, tin theo tà thuyết Mác-Lênin, nên đảng Cộng sản Việt Nam làm theo sự chỉ đạo của Liên Sô, Trung Cộng, muốn nhuộm đỏ Việt Nam và thế giới, gây ra cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn….

Đọc thêm