Thư viện


Ít tiền thì đừng mơ tưởng tới đỉnh cao học vấn

Ít tiền thì đừng mơ tưởng tới đỉnh cao học vấn. Ảnh minh họa

Lẽ ra, giáo dục phải là một loại dịch vụ đặc biệt, mang lại cho người dân sự học như một phúc lợi quan trọng và tối cần thiết thì giờ đây, nó là một quan hệ tiền – hàng…

Đọc thêm

Alan Phan: “Làm ăn ở Việt Nam phải có chống lưng đỡ đầu!”

Tiến sĩ Alan Phan trong buổi phỏng vấn với ký giả Hà Giang, nhật báo Người Việt (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Một trong hai điều cần yếu quan trọng để thành công ở Việt Nam là phải có quan hệ, phải có người chống lưng đỡ đầu thì mới đi xa được.

Đọc thêm