Thư viện


Cuba bắt đầu thay đổi?

Người đứng đầu Uỷ ban Chính sách Đối ngoại của Liên minh châu Âu họp báo sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Cuba ngày 12 tháng 12 năm 2016. Ảnh VOA.

Ngày 12/12/2016 đã diễn ra hai sự kiện rất lớn với Cuba: Bình thường hóa quan hệ với Liên minh châu Âu, và thỏa thuận cho hãng Gooogle cung cấp dịch vụ tại Cuba.

Đọc thêm