Thư viện


Thập giá đã dựng lên giữa vườn hoa Lý Thái Tổ.

Nhà yêu nước Vũ Quang Thuận và cây thập tự giá trong ngày kỷ niệm.

Nhà hoạt động Vũ Quang Thuận đã mang thập giá đi giữa vườn hoa Lý Thái Tổ, trong ngày kỷ niệm 74 tử sĩ Hoàng Sa đã hy sinh vì tổ quốc. Anh đã bị công an bắt cóc và…

Đọc thêm