Thư viện


Chúc tết kẻ thù: bí thư Hà Tĩnh đi chúc tết Formosa

Ngày cuối năm, khi cả dân tộc còn chưa hết đau đớn sau thảm họa Formosa, ấy vậy mà ông bí thư đảng Cộng sản tỉnh Hà Tĩnh lại đi chúc tết tập đoàn thép gây ra thảm họa môi…

Đọc thêm

Họp chi bộ cựu chiến binh

Bác sỹ Đinh Đức Long

Lâu lắm rồi, 15h chiều nay, ngày 4 tháng 9 năm 2016, tôi được mời họp Cựu chiến binh, có lẽ một phần do sắp hết năm, cần thu cho đủ hội phí nên họ mời?

Đọc thêm