Thư viện


Người lao động được nghỉ 22 ngày lễ Tết năm 2016

Người trồng đào hối hả chăm sóc cây chờ ngày Tết 2016 đang đến. Ảnh: Giang Huy.

Tết dương lịch, âm lịch năm nay đều liền với ngày cuối tuần nên công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tiếp, không phải hoán đổi ngày nghỉ.

Đọc thêm